Domestos ultra white bleach 750ml Zobrazit větší

10371

Nový produkt

Domestos ultra white bleach 750ml

Skladem

34,90 Kč

Více informací

Domestos Ultra white 750ml
Tekutý dezinfekční a čistící přípravek. Zabíjí všechny známé druhy bakterií. *Při každodenním použití chrání vylepšené složení s patentovanou technologií hygiene molecules celý den vás i vaši rodinu rodinu před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší spláchnutím. Díky vylepšenému složení přilne l povrchu toaletní mísy a zůstává rovněž i po spláchnutí.
Návod na použití
Uzávěr odolný proti otevření dětmi! Otevřít: Zmáčkněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití: Jemně zavírejte uzávěr dokud neuslyšíte cvaknutí.
Neředěný - intenzivní dezinfekce:
Záchodové mísy a toalety: aplikujte pod okraj (cca 80ml) a nechejte působit 15 minut. Pro ještě účinnejší likdvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechejte působit přes noc.
Kuchyň/koupelna odtoky: pro desinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odpadu a nechte 5 minut působit.
Umyvadla: nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně opláchněte.
Ředěný - dezinfekce:
Podlahy a pracovní plochy: přidejte 120ml přípravku Domestos do 5l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy.
Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 120ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut.
Dráždivý
Varování! Nesměšujte s jinými produkty.
Může uvolňovat nebezpečné plyny (Chlor).
Dráždí oči a pokožku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.
Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek.
NEBEZPEČÍ
Koroze životního prostředí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Používejte oči nebo obličej
ochrana. POKUD JE NA KŮŽE (nebo vlasy): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou nebo sprchou. POKUD V OČÍCH: Opláchněte
Opatrně vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud nosíte. Pokračujte v opláchnutí.
Obsahuje
Chlornan sodný, hydroxid sodný. Varování! Nepoužívejte spolu s jinými produkty. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)
Složení: Dezinfekční látka: chlórnan sodný 4,5 g na 100 g, <5%: činidlo bělicí na bázi chlóru (chlórnan sodný); Non-iontové
Povrchově aktivní látky; Kationtové povrchově aktivní látky; Mýdlo; Parfém
Unilever UK,
Unilever House,
Leatherhead,
Surrey,
KT22 7GR.

Parametry

objem 750 ml
Typ dezinfekční

12 dalších produktů ve stejné kategorii:

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: